Parafia św. Jadwigi we Wschowie

Szukaj

Biuro parafialne

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
UL. ZACISZE 3
67 - 400 WSCHOWA
telefon: 65 540 64 20

PROBOSZCZ :
ks. Adam Tablowski

WIKARIUSZ :

ks. lic. mgr Adam Żygadło

 

 

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ
Santander Bank Polska
54 1090 1290 0000 0000 2909 7757
Codziennie modlimy się za wszystkich,
którzy wspierają dzieło budowy.

Sakramenty i Sakramentalia

SAKRAMENTY


Według Katechizmu Kościoła katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją”. (KKK 1131)


SAKRAMENTALIA

Sakramentalia to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je poprzez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia (...) niemal każde godziwe użycie rzeczy materialnych może zostać skierowane do uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga.

Sakramentalia „mają wciągać człowieka w atmosferę religijną i dobrze przygotować do przyjęcia sakramentów. Można je rozumieć także jako promieniowanie sakramentów na życie codzienne. Uświadamiają one łaski i zadania sakramentów” (T. Sinka).


Copyright © 2013. All Rights Reserved.