Parafia św. Jadwigi we Wschowie

Szukaj

III NIEDZIELA ZWYKŁA B

 

pj.wschowa.net.pl                                                     Wschowa   2018.01.21.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

III  NIEDZIELA  ZWYKŁA  B

 

1.     Taca dzisiejsza przeznaczona  na  budowę naszego kościoła.

2.     Gościliśmy  w naszej Wspólnocie dwa chóry: z Francji i z Zielonej Góry na Koncercie Kolęd. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Parafianom za upieczenie i przyniesienie jak zwykle smakowitego ciasta. Osobom , które pomogły przygotować podjęcie chórów na plebanii i obsługę przy poczęstunku - Bardzo serdecznie jeszcze raz Dziękujemy  .Bóg zapłać.

3.     W przyszłą Niedzielę po Mszy ŚW. wieczornej zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Ewangelizacyjnego – HAIRETE.

4.     Zapraszamy na adoracje Najświętszego Sakramentu w czwartki po Mszy wieczornej do 19.30.

5.     Obchodzimy Dzień Babci a w poniedziałek Dzień Dziadka, pamiętajmy o Nich w naszych modlitwach.

6.     Pary małżeńskie niezależnie od wieku, światopoglądu, wyznania, stażu małżeńskiego oraz skali dzielących ich problemów, zapraszamy narekolekcje „SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE – DIALOG WE DWOJE”. Rekolekcje odbędąsię w dniach 9-11 lutego b.r. w domu rekolekcyjnym w Rokitnie. Program  nastawiony jest na odnowienie więzi małżeńskiej poprzez dialogprowadzony we dwoje. Informacje i zapisy pod nr tel. 601965737.

7.     W  sobotę 27 stycznia zapraszamy do naszej Parafii na Adorację w intencji naszego miasta o godz. 20.00. Szczegóły na plakacie.

8.     Bardzo serdecznie dziękujemy za sprzątanie świątyni. Bóg zapłać.

9.     Do nabycia Niedziela, Gość Niedzielny, zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

10.Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na tacę i przy innej okazji

 

21.01.

Nie

Orzechowa i Wiśniowa

22.01

PN

Oś. Jagiellonów  16,16a,16b  i  18,18a,b

23.01.

Wt

Os. Jagiellonów 15,15a, 15b  i  17, 17a,17b

24.01.

Śr

Oś. Jagiellonów  15,c,d,e

Modrzewiowa, Bukowa, Akacjowa, Leśna

25.01.

Czw

Oś. Jagiellonów  14, 14a,b,14c, 14d  

26.01.

Pt

31 Stycznia  ,9,11, 13,

Os. Jagiellonów 13, 13a,

27.01.

So

Zacisze  i Węgierska     

28.01.

Ndz.

Os. Jagiellonów  12,12a,b,c,d,e

 

Wizyta kolędowa sobotę od 10.00

W Niedzielę kolęda od 15.00, w dni powszednie o 15.30.

Jeżeli Kogoś pominęliśmy, uprzejmie prosimy o zgłoszenie na Parafię.

Na czas kolędy kancelaria parafialna czynna w soboty od 8.30. do 9.30

 

 


PROTOKÓŁ
z dnia 29 listopada 2017 roku
z trzeciego spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego
w związku z przypadającą trzecią niedzielą synodalną (19 listopada 2017)

    Na spotkaniu obecnych było 23 parafian – członków parafilanego zespołu synodalnego powołanego w oparciu o Parafialną Radę Duszpasterską atakże zaproszeni przedstawiciele młodzieży. Spotkanie rozpoczął ks. proboszcz Krzysztof Maksymowicz. W intencji diecezji i parafii odmówiono Modlitwę Synodalną do Pięciu Braci Międzyrzeckich.
    W drugiej części – dyskusyjnej omówiono zadany przez Synod Diecezjalny temat Parafia jako środowisko wzrastania w chrześcijańskim powołaniu każdego wierzącego. Obecni ustosunkowali się do pytań opracowanych przez Komisję Przygotowawczą synodu i wyciągnęli następujące wnioski.

Modlitwa
Czy jako parafia posiadamy wiedzę na temat praktykowania modlitwy osobistej przez naszych wiernych? Jak często nasi parafianie się modlą? Jak wygląda ich osobista modlitwa? Czy jest to zwyczajny pacierz, czy też może praktykują oni również inne formy modlitwy (szczególnie tzw. modlitwę myślną, np. medytację tekstu Pisma św.)?
Odp: Nie posiadamy takiej wiedzy. Pytanie dotyczny sfery osobistej każdego wiernego.

Czy wierni praktykują wspólną modlitwę w rodzinie?
Odp: Nie posiadamy takiej wiedzy. Pytanie dotyczny sfery osobistej każdego wiernego.

W jaki sposób parafia uczy wiernych modlitwy? Czy może zadanie to pozostawia wyłącznie rodzicom, którzy powinni uczyć modlitwy swoje dzieci? Obecnie w wielu rodzinach to zadanie nie jest wypełniane. Czy w związku z tym parafia proponuje jakąś formę szkoły modlitwy dla różnych grup wiernych (dzieci, młodzieży, dorosłych)?
Odp: Parafia uczy wiernych modlitwy przez różnego rodzaju nabożeństwa okolicznościowe oraz kazania. Różne grupy wiernych mają swoje nabożeństwa, dostosowane formą do odbiorców. Osobno jest Różaniec dla dzieci i dorosłych, tak samo Droga Krzyżowa. Szczególną szkołą modlitwy, którą proponuje parafia jest cotygodniowa Adoracja Najświętszego sakramentu w godzinach wieczornych skierowana do wszystkich wiernych. Podczas adoracji praktykowane jest wiele form modlitwy: modlitwa poprzez śpiew i muzykę, medytacja tekstu Pisma św, osobista medytacja, modlitwa różańcowa.

Czy nabożeństwa okresowe w parafii (np. nabożeństwa różańcowe w październiku) są wykorzystywane jako środki wychowywania wiernych do praktykowania modlitwy osobistej? Jaka jest frekwencja na tych nabożeństwach? Jeśli jest niezadowalająca, to jak ją poprawić?
Odp: Nabożeństwa okresowe w parafii są wykorzystywane jako środki wychowania wiernych do praktykowania modlitwy osobistej. Frekwencja na tych nabożeństwach nie jest zadowalajaca. Większą popularnością cieszą się nabożeństwa skierowane do dzieci i młodzieży ze względu na atrakcyjność formy. Ok. 200 osób bierze udział w tych nabożeństwach, mniej osób uczęszcza na nabożeństwa dla dorosłych.
Czy mamy jakieś pomysły na wprowadzenie w parafii innych narzędzi służących uczeniu wiernych modlitwy?
Odp: Proponujemy by Kuria osobiście robiła w parafii Szkołę Modlitwy. Dobrym sposobem na uczenie wiernych modlitwy są grupy parafialne, które, każda na własny sposób, są osobistą szkołą modlitwy.

Sakramenty

1. Jak w parafii wygląda uczestnictwo wiernych we mszy św. w niedzielę i święta? Jaki procent parafian uczestniczy we mszy św. w dni powszednie?
Odp. Na 4500 tys. wiernych ok. 1400 uczestniczy we mszy św. w niedzielę i święta, to jest prawie 30%.

2. Jaki procent parafian przystępuje regularnie do Komunii św.?
Odp: Regularnie do Komunii św. przystępuje około 560 osób.

3. Czy liturgia, a zwłaszcza liturgia niedzielna i świąteczna, jest w naszej parafii dobrze przygotowana (odpowiednia liczna ministrantów właściwie przygotowanych dopełnienia swojej posługi, lektorzy, kantor, organista i osoba prowadząca śpiew...)? Czy nasi parafianie chętnie angażują się w posługi liturgiczne? Jeśli tak nie jest, to w jaki sposób można by to zmienić?
Odp: Liturgia niedzielna i świąteczna, jest w naszej parafii dobrze przygotowana. Mamy lektorów, organistę, który gra na każdej mszy św., a także scholę, która uświetnia mszę dla dzieci. Na pewno za mało jest ministrantów właściwie przygotowanych do pełnienia swojej posługi.
4. Jaki procent parafian spowiada się regularnie raz w miesiącu? Ilu korzysta ze spowiedzi tylko przed ważniejszymi świętami kościelnymi (1-3 razy w roku)? Ilu spowiada się tylko raz na kilka lat, przy okazji ważniejszych wydarzeń religijnych w rodzinie (ślub, chrzest dziecka, pogrzeb bliskiej osoby itp.)? Ilu parafian w ogóle się nie spowiada?
Odp: Nie posiadamy takiej wiedzy. Postulujemy, by zrobić anonimową ankietę wśród wiernych w tym podobnym temacie.
5. Czy w parafii są zapewnione odpowiednie warunki do godnego sprawowania sakramentu spowiedzi (konfesjonały zapewniające dyskrecję, dogodne dla wiernych godziny sprawowania tego sakramentu...)? Jeśli w tej dziedzinie dostrzegamy jakieś braki, to jakie zmiany proponujemy?
Odp: W parafii są zapewnione odpowiednie warunki do godnego sprawowania sakramentu spowiedzi. Mamy dwa standarowekonfesjonały zapewniające dyskrecję, a także dogodne dla wiernych godziny sprawowania tego sakramentu, tj. przed każdą mszą św., oraz pierwsze piątki miesiąca. Widzimy potrzebę dwóch kolejnych konfesjonałów.

Lektura Pisma św. i przepowiadanie

1. Czy nasi parafianie czytają Pismo św. (chodzi o lekturę osobistą – poza liturgią)? Jak duża grupa to czyni? Jak można by zachęcić większą grupę wiernych do czytania Pisma św.?
Odp. Nie mamy takowej wiedzy.
2. Czy homilie głoszone podczas mszy pomagają wiernym w duchowym wzroście? Czy przekazywane treści są przez wiernych uznawane za istotne i pomocne? Jakich treści brakuje? Co należałoby zmienić w tej dziedzinie?
Odp: Homilie podczas mszy św. nawiązują do ewnagelii, nie ma w nich treści politycznych.  Brakuje czasem bezpośredniego odniesienia do życia i jego bolączek, zakotwiczenia w rzeczywistości, bez abstrakcji. Każdy wierny przychodzi bowiem na mszę z jakimś balastem i dobrze byłoby, żeby homilia pomagałaby mu ten ciężar realnie zmniejszć.
3. Jak oceniamy poziom i skuteczność prowadzonej w szkołach nauki religii? Jej zasadniczym celem powinno być dostarczenie uczniom solidnej wiedzy na temat wiary i Kościoła. Czy szkolne lekcje religii spełniają to zadanie? Co należałoby zmienić w tej dziedzinie, aby ten cel lepiej zrealizować?
Odp: Jesteśmy zaskoczeni, że zasadniczym celem religii w szkole jest tylko wiedza, dodatkowo bardzo steologizowana. Jeśli tak sprawę stawiać, to wiedza ta jest dostarczana, pytanie z jakim skutkiem? Na ile jest ona przyswajana przez uczniów. Drugą kwestią jest kwestia traktowania religi jako pewnej formacji duchowej. Jeśli w takiej perspektywie spojrzeć na naukę religi, to może trzeba by pomyślec o wyprowadzeniu religii ze szkoły, gdyż sformalizowana szkoła nie sprzyja duchowości.  
4. Jak oceniamy poziom i skuteczność katechezy parafialnej (przygotowanie do sakramentów)? Czy pomaga ona wiernym we wzroście w życiu wiary? Jakie braki dostrzegamy w tej dziedzinie? Co należałoby zmienić?
Odp: Poziom i skuteczność katechezy parafialnej, szczególnie w kwestii przygotowania do bierzmowania wypada bardzo słabo. Środki tu stosowane są nieadekwatne do współczesności. Formacja ta nie przynosi efektów, a wręcz przeciwnie, zniechęca, młodzi po bierzmowaniu odchodzą od kościoła. Z góry narzucona jest sztywna, formalna formuła, tzw. „duszpasterstwo kartkowe”. Samo miejsce prowadzenia spotkań – kościół nie zdaje egzaminu. Środki winny być dostosowane do sposobu funkcjonowania młodzieży. Tak samo rzecz ma się z tworzeniem „grup domowych”. Ten projekt nie jest realizowany, gdyż wydaje się być chybiony i odstaje od rzeczywistości (brakuje animatorów, miejsce spotkań – dom rodzinny - nie jest dobrym miejscem, młodzi wolą bardziej neutralny grunt). Naszym postulatem jest zmienić relacje z młodzieżą, z urzędowej - „muszę” na relację partnerską „chcę” oraz sam model przygotowania do bierzmowania na bardziej relacyjny.

 

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.