Parafia św. Jadwigi we Wschowie

Szukaj

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU A

wschowa.net.pl

                                                                      Wschowa   2017.11.019.

.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   ROK A

 

 

1.     Nabożeństwo wspominkowe dzisiaj o godz. 17.00. W tygodniu po Mszy wieczornej do piątku włącznie.

2.     Taca dzisiejsza będzie przeznaczona na budowę kościoła.

3.     Młodzież klas siódmych i drugich  Gimnazjum zapraszamy w  Niedzielę na Mszę wieczorną i spotkanie po Mszy w kościele.

4.     W  tym tygodniu nie ma Kręgu Biblijnego.

5.     W czwartki zapraszamy na Adoracje Najświętszego Sakramentu o godz. 20.00 do 21.00 do naszego kościoła.

6.     Akcja Katolicka przy Parafii Św. Stanisława Bpa i M. we Wschowie zaprasza na XVI Przegląd Piosenki Religijnej – CECYLIADA,   do CKiR  we Wschowie dzisiaj  od godz.15.00.

7.     Bardzo dziękujemy za sprzątanie naszej Świątyni. Bóg zapłać.

8.     Siostry Salezjanki zapraszają dzieci i młodzież do Oratorium 25 listopada w godzinach od 12.00-14.30. Szczegóły na plakacie.

9.     W sobotę zapraszamy o 20:00 do Fary na modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu w intencji naszego miasta. 

10.Dzisiaj  o godz. 18:00 rozpoczyna się w Farze Kurs Przedmałżeński. 

11.Ks. Barnaba Dębicki organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej od 5-12 kwietnia 2018r, koszt 990 dolarów .Wylot z Wrocławia. Kontakt i zapisy u Ks. Barnaby po nr. Tel. 663 178 142.

12.Ks. Paweł Mydłowski z Kościoła Farnego  organizuje Pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii od 30.01. do 8.02. Cena 3600 zł + 180 USD. Szczegóły na plakatach.

13.Zachęcamy do skorzystania z płatnych badań kardiologicznych 6.12. br. w przychodni HUBERT. Szczegóły na plakacie.

14.Do nabycia jest Tygodnik Niedziela i Gość Niedzielny, nasza gazetka parafialna. Są nowe kalendarze na 2018 rok w cenie 2 i 5 zł.

15.Mamy do odebrania  z okolic Essen ławki 35 ławek po  3m i 12 ławek  4,5 m. Prosimy o poradę o możliwości transportu

16.Za wszelkie ofiary złożone na tacę, na budowę czy przy innej okazji składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

 

 

 

Administracja Cmentarza Parafialnego we Wschowie (tzw. stary cmentarz) informuje, że w tygodniu zostaną oznaczone groby nieopłacone i do likwidacji. Bardzo prosimy osoby dzierżawiące miejsca pochówku na naszym cmentarzu o uregulowanie zaległości w Biurze Administracji przy Placu Farnym 2 we Wschowie."

 

 

 

PROTOKÓŁ

z dnia 7 października 2017 roku

z pierwszego spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego

w związku z przypadającą pierwsząniedzielą synodalną

(24 września 2017)

 

            Na spotkaniu obecnych było 16 parafian – członków parafilanego zespołu synodalnego powołanego w oparciu o Parafialną Radę Duszpasterską. W skład parafialnego zespołu synodalnego weszły także inne osoby zaangażowane w życie parafii (wszyscy katecheci, nadzwyczajni szafarze Komunii św. itp.).Spotkanie rozpoczął ks. proboszcz Krzysztof Maksymowicz,  informując, iż zadaniem takiego zespołu jest włączenie się na poziomie parafii w prace I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a jego „głos” ma charakter doradczy. Następnie w intencji diecezji i parafii odmówiono Modlitwę Synodalną do Pięciu Braci Międzyrzeckichz prośbą, aby synod diecezjalny stał się dla wszystkich okazją do bardziej intensywnego doświadczenia Kościoła jako wspólnoty. Wybrano także sekretarza zespołu synodalnego, którego zadaniem będzie protokołowanie spotkań Parafialnego Zespołu Synodalnego(PZS), a następnie przekazywanie do Sekretariatu synodu wniosków z dyskusji drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnego formularza on-line.

            W drugiej części – dyskusyjnej omówiony został zadany przez Synod Diecezjalny temat Synod jako forma aktywnej obecności świeckich w Kościele. Obecni, wspólnie zastanowili nad pytaniami opracowanymi przez Komisję Przygotowawczą synodui wyciągnęli następujące wnioski.

 

·Jak oceniamy zaangażowanie wiernych w życie i działalność naszej parafii?

Odp.: Ogólny poziom zaangażowania parafian w życie naszej wspólnoty jest bardzo dobry. Wierni aktywnie się angażują i sami wychodzą z oddolnymi incjatywami spotykając się z aprobatą ks. proboszcza.

 

·Czy parafia oferuje możliwości takiego zaangażowania?

             Odp.:  W naszej parafii istnieje ponad 20 różnych grup, w których działają parafianie. Są to:

·Wspólnota żon (3 grupy)

·Krąg Biblijny

·Grupa Ojca Pio

·Sodalicja św. Jadwigii Królowej

·Schola Miriam (dziecięca i młodzieżowa)

·że Żywego Różańca (4 grupy)

·Margaretki

·Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym

·Parafialny Zespół Caritas

·Redakcja Gazetki Parafialnej

·Oaza Dzieci Bożych

·Oaza Młodzieżowa

·Ewangelizacyjny Zespół Muzyczny Chairete

·Grupa sprzatających

·Elektroniczna Obsługa Parafii

·Rada Budowlanców

·Rada Ekonomiczna

·Grupa Katechetów

·Parafialna Rada Duszpasterska

·Ministranci

·Porady Prawne

 

·W jakich dziedzinach byłaby potrzebna większa aktywność świeckich?

Odp.:Aktywność parafian jest znacząca i rada nie dostrzega braków w aktywności świeckich.

Istnieją jednak pewne obszary, w których należałoby zwiększyć zaangażownaie. Jednym z nich jest potrzeba odwiedzania kilku chorych z naszej parafii, zwłaszcza tych, którzy nie mogą się poruszać, nie tyle przez posługę kapłańską, która ma miejsce, ile przez poświęcanie im czasu na rozmowę, wspracie emocjonalne, wysłuchanie, czego potrzebują. Rada zasugerowała, że w roli takich osób najlepiej sprawdziłyby się osoby emerytowane, które zawodowo stykały się z tego typu formą działania, miały kontakt z ludzmi, posiadają takowe umiejetności i predyspozycje osobowościowe itp.

Grupą, która wymaga odpowiedniej aktywizacji jest przede wszystkim młodzież, ludzie młodzi, lecz poza sformalizowanymi grupami. Młodzi stronią od Kościoła, gdyż postrzegają Kościół, a co za tym idzie parafię, jako instytucję zhierarchizowaną, opresyjną i przymusową.

Wysunięto postulat, iż jedną z form włączenia młodych w życie religijne/parafii jest ewangelizacja muzyczna - koncerty chrześcijanckich grup hip-hopowych, raperów itp, czy też świadectwa nawróconych muzyków, ludzi sztuki, kultury, a także tradycyjne już ruchy oazowe.

Zuważono, iż jedną ze szczególnych grup młodzieży, są osoby przygotowujące się do Sakramentu Bierzmowania. W tym obszarze dostrzeżono, narzucony z góry, przymusowy sposób formacji – tzw. „kartkowe duszpasterstwo”, co jest niecelowe, rodzi bunt i odstręcza młodych od kościoła. Wysunięto postulat zmiany formy bierzmowania, zadając pytanie o dojrzałość młodzieży do tego sakramentu, który ze swej istoty ma być umcnieniem w wierze, przemianą życia.

Rada zauważyła również, że często chodzenie młodzieży do Kościoła, jest tylko tradycją, dostrzega się tu znaczący brak wiedzy w temacie symboliki Mszy św. Padł pomysł zorganizowania dla młodych spotkania, na którym wytłumaczona zostałaby symbolika liturgii mszalnej. Zaproponowano też osobne Msze św. niedzielne, na których młodzi byliby aktywnymi uczestnikami (czytanie czytań, niesienie darów, śpiew).

Sprawą, którą poruszono w kontekscie młodzieży jest również katecheza, która również często zniechęca młodzież. A, jak wiemy, powszechną zasadą w każdej dziedzinie jest: nie szkodzić. Podkreślono kilka elementów wpływających na jakość katechezy: osobowość katechetów bądź sprawujących katechezę młodych księży, dylemat: katecheza w szkole czy poza szkołą, treści przekazywane na katechezie i ich forma. Być może sposobem dowiedzenia się co sądzą młodzi o katechezie jest przeprowadzenie ankiet dotyczących nauki religii.

Kolejną grupą, która według rady wymaga wzmożonej aktywności i jej umacniania, ze względu na częste zagrożenia zewnętrzne na jakie jest naraożona, jest rodzina, małżeństwo. Dom jest miejscem, od którego się wszystko zaczyna. Relacje małżeńskie przekładają się na relacje z dziećmi, tak więc w tym obszarze rada zauważa potrzebę duszpasterstwa rodzin, małżeństw, stawiając to jako priorytet. Zaproponowano konferencje dla małżeństw, rekolekcje prowadzone przez osoby świeckie bądź kapłanów zajmujących się tą tematyką, akcentowanie rodzinnego przeżywania Mszy św. czy też specjalną ofertę ewangelzacyjną dla rodzin na festynach parafialnych. 

·Jeśli uważamy, że to zaangażowanie nie jest dostateczne, to jakie są, naszym zdaniem, przyczyny tej słabej aktywności laikatu? I jak można by tę aktywność zwiększyć?

Odp.:W naszej parafii zaangażowanie świeckich jest bardzo duże i nie zauważamy w tym obszarze braków.

 

·Kogo jeszcze należałoby włączyć do naszego Parafialnego Zespołu Synodalnego? Kto mógłby wnieść jakiś wartościowy wkład w jego prace?

Odp.:Rada zaproponowała, by włączyć do Parafialnego Zespołu Synodalnego młodzież zaangażowaną w różnych grupach parafialnych, w tym młodzież maturalną, gdyż ich świeże, niestandardowe spojrzenie wniesie wartościowy wkład w prace synodu.

·Czy mam jakieś konkretne oczekiwania dotyczące synodu diecezjalnego? Czego spodziewam się po synodzie? Może rozmawiałem na ten temat z krewnymi lub znajomymi? Jakie są ich opinie i oczekiwania?

Odp.: Rada oczekuje, że Synod Diecezjalny, a efekcie Biskup weźmie pod uwagę nasze wskazówki, pochyli się nad oddolnymi spostrzeżeniami płynącymi z praktyki, tak by to wydarzenie nie było li tylko kolejną inicjatywą „na papierze”, nie przekładającą się na  praktykę. Rada zasugerowała również, by Kuria wydelegowała na ten czas swojego wysłannika, który spotkałby się z  Parafialnym Zespołem Synodalnym.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Sporządziła: MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

z dnia 8 listopada 2017 roku

z drugiego spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego

w związku z przypadającą drugą niedzielą synodalną

 (29 października 2017)

 

            Na spotkaniu obecnych było 22 parafian – członków parafilanego zespołu synodalnego powołanego w oparciu o Parafialną Radę Duszpasterską. Na zebranie przybyli również zaproszeni poprzednio przedstawiciele młodzieży z naszej parafii w liczbie trzech osób. Spotkanie rozpoczął ks. proboszcz Krzysztof Maksymowicz. W spotkaniu uczestniczył również ks. wikary Piotr Gniewaszewski. W intencji diecezji i parafii odmówiono Modlitwę Synodalną do Pięciu Braci Międzyrzeckich.

            W drugiej części – dyskusyjnej omówiono zadany przez Synod Diecezjalny temat Parafia miejscem doświadczenia Kościoła jako wspólnoty. Obecni ustosunkowali się do pytań opracowanych przez Komisję Przygotowawczą synodui wyciągnęli następujące wnioski.

 

·Najbliższym środowiskiem życia wiary powinna być chrześcijańska rodzina. Czy rodziny naszej parafii można rzeczywiście uznawać za chrześcijańskie wspólnoty? Czy w tych rodzinach praktykuje się wspólną modlitwę (nie tylko od czasu do czasu, ale codziennie, a przynajmniej często)? Czy kultywuje się chrześcijańskie zwyczaje (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątki, świętowanie niedzieli, obchodzenie świąt itp.)?

Odp.: Rada podkreśliła, iż na powyższe pytanie każdy może odpowiedzieć tylko osobisice i za siebie. Uogólniając, zauważono, iż nasza wiara jest deklaratywna. Statystyki mówią, iż 30% wiernych nie wierzy w zmartwychwstanie. Najbardziej widoczne jest kultywowanie świąt (Wielkanocy, Bożego Nardzoenia, Wszystkich Świętych), co często związane jest z tradycją i obyczajami, są to tzw. „zrywy chrześcijańskie”. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych jest przestrzegana przez strasze pokolenie, wśród młodych widocznne jest już odejście od tego zwyczaju. Niedziela przybiera coraz częściej charakter turystyczno-relakcacyjny bądź zakupowy, niemniej jednak widoczny jest jej świąteczny charakter a Msza św. jest istotny punktem dnia. Konkludując, jeśli w rodzinie obecne są te zwyczaje, to będą one kultywowane.

 

·Podstawową wspólnotą wiary jest dla większości wiernych parafia. Czy nasza parafia jest przed wiernych traktowana jako duchowy dom, rodzina, czy może bardziej jako zewnętrzna instytucja, struktura świadcząca usługi religijne?

Odp.: Rzec można, że 1/6 osób, to jest parafian nie zaangażowanych religijnie przyjmuje postawę konsumenta – klienta instytucji religijnej. W tym przypadku, wierny chce w parafii jedynie korzystać z oferty „usług religijnych”, ale odmawia zaangażowania się. Nie traktuje parafii jako swojej wspólnoty, swojego domu, ale jako punkt usługowy, ewentualnie supermarket, do którego zachodzi się wyłącznie po to, by zrobić potrzebne zakupy i odejść bez poczucia głębszej więzi i bez żadnych zobowiązań. Z kolei, parafianie, którzy żyją życiem religijnym i wiara jest w ich życiu czymś istotnym traktują parafię jako duchowy dom.

 

·Czy w parafii istnieją grupy duszpasterskie umożliwiające bardziej intensywną formację chrześcijańską? Ile ich jest? Jakie to grupy? Czy grupy te oferują zaangażowanym w nie osobom pogłębioną i systematyczną formację? Jak oceniamy ich żywotność? Czy nie stały się one może nieco zamknięte w sobie i skostniałe? Czy są w stanie przyciągać nowych członków? W czym te grupy niedomagają? Jak można by poprawić ich funkcjonowanie?

 

Odp.:  W parafii istnieje około 8 grup duszpasterskich umożliwiających bardziej pogłębioną i systematyczną formację. Są one otwarte na nowych członków i wciąż się rozwijają. Są to Wspólnota żon, Krąg Biblijny, Grupa Ojca Pio, Róże Żywego Różańca, Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym, Oaza Dzieci Bożych, Oaza Młodzieżowa.

 

·Parafia nie jest wspólnotą niezależną, stanowi część diecezji. Czy wierni naszej parafii mają żywą świadomość przynależności do Kościoła lokalnego (diecezji)? Czy ważna jest dla nich więź z biskupem? Czy chętnie uczestniczą w wydarzeniach diecezjalnych (pielgrzymki do sanktuariów, różne wydarzenia organizowane przez diecezję)? Jeśli nie, to jakie mogą być naszym zdaniem, powody takiego stanu rzeczy? W jaki sposób można by pogłębić tę świadomość przynależności do Kościoła diecezjalnego? Jaką rolę mógłby tu odegrać synod diecezjalny?

Odp.: Świadomość przynależności do Kościoła lokalnego (diecezji) jest znikoma lub żadna. Parafianie nie czują więzi z biskupem, a młodzi ludzie nie wiedzą czym jest diecezja, gdyż nie wiedzą nawet często, czym jest parafia i do jakiej parafi przynależą. Więź z biskupem czują jedynie duchowni. Powodem tego stanu rzeczy jest rzadkość wizyt biskupa w parafii a także to, iż diecezja jest związana z hierarchią kościoła i instytucją kościoła i jest to po prostu ludziom obce, tym bardziej w czasach upadku wszelkich autorytetów. Jeśli zaś idzie o uczestnictwo w wydarzeniach diecezjalnych typu pielgrzymki do sanktuariów to aktywność w tym zakresie jest większa i ma charakter grupowych, autokarowych wyjazdów organizowanych przez parafię.

 

             Na koniec omówiono również kwestię tematów dla synodu diecezjalnego, tzn. jakimi kwestiami powinien zająć się synod diecezjalny. Rada przyjrzała się liście przykładowych zagadnień oraz oceniła ważność każdego z nich w skali od 1 (mało ważne) do 10 (bardzo ważne). Ponadto, przy temacie, który uważała za ważny wskazano związane z nim kwestie szczegółowe, które według  członków synodu parafialnego powinny zostać poruszone na synodzie diecezjalnym, ponieważ wymagają specyficznych regulacji lub reform. Oto lista tematów:

·Zasady współpracy ekumenicznej.  (1)

·Przepowiadanie i posługa Słowa (homilie, rekolekcje, misje święte itp.). (10)

·Katecheza parafialna (przygotowanie do sakramentów – struktura, programy, pomoce itp.).

(10)

·Nauka religii w szkole (w tym status nauczycieli religii i ich związek z parafią). (10)

·Szkoły katolickie. (2)

·Działalność misyjna. (4)

·Środki komunikacji społecznej (media) – obecność katolików w mediach, wykorzystanie mediów w duszpasterstwie itp. (10)

7.1. Media loklane

7.2. Odpowiednie przygotowanie do głoszenia swojej wiary (wiedza, argumenty, merytotyka)

·Liturgia (normy diecezjalne). (8)

8.1. Jednolitość kultu bożego

·Parafialna Rada Duszpasterska (jej ustanawianie i funkcjonowanie). (1)

·Parafialna Rada ds. Ekonomicznych (jej ustanawianie, zakres kompetencji i sposób funkcjonowania). (1)

·Sprawy finansowe (zobowiązania parafii na rzecz instytucji diecezjalnych, źródła finansowania parafii, w tym ofiary wiernych itp.). (2).

Na tym protokół zakończono.

Sporządziła: MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.